Mga Natutunan ng mga Pinoy kay Ondoy | Pinoy na Pinoy

Kabanata I

dating mahirap ngayon mayaman na

Dito ko narealize na tama nga si Teiji, mas masarap bumili ng stocks kapag pulahan ang market, kasi kapag konting umangat ang PSEi, mag-ge-gain na yung mga stocks ko. Kung masama loob nyo, mag rally kayo sa daan. Sinabi naman ni Simoun na nang pigilan siya ng mga tulisan ay walang kinuha sa kanya kundi ang 2 niyang rebolber at mga bala.

Blog Stats

However, this accord is now seen to be in conflict with our constitution. Alam natin yun sa sarili natin, at hindi sa iba. Di niya batid na sadyang nagpapatalo ang dalawang pari upang ilagay sa pagiging masaya ang heneral sa pananalo nito para maging madali ang kanilang pagkuha sa kalooban ng heneral ukol sa usapin ng paaralan ng kabataan. Maraming salamat sa kamalayan na ipinahayag mo sa iyong blog. I just continue to buy and accumulate more stocks.

Inutos niya sa mga abogado ng hukbo na tulungan nang walang bayad ang mga magsasaka sa hablahan laban sa mga may lupa. Ginamit ni Magsaysay ang karanasan niya sa 3 taong pagiging guerrilla nuong panahon ng Hapon, alam niya na ang lakas ng sandatahan ay nasa tulong at pagtangkilik ng mga tao. Sa maraming baranggay, siya ang kauna-unahang pinuno ng pamahalaan na nakarating at kumausap sa mga tao.

Marami ang nagpasalamat sa pagtigil niya ng mga sapilitang evacuation at marahas na pagkulong ng mga tagabukid sa mga pacification village, sa tangkang ihiwalay at putulin ang pagtulong ng mga tao sa mga Huk. Mas malupit pa kaysa sa mga Hapon, ang sumbong kay Magsaysay ng mga tao.

Lumipas ang taning ni Magsaysay. Dati-rati, takbong patakas sa gubat ang mga tao pagdating ng mga sundalo o PC. Pagkaraan ng 3 buwan, sinasalubong ng mga tao, pati ng mga bata, at binabati ang mga sundalong dumating. Hindi naganap ang balak na kudeyta ng mga pinuno ng hukbo. Sa larangan, binigyan niya ng mga camera ang bawat pangkat ng hukbong tumutugis sa mga Huk.

Lahat ng napuksang Huk ay kinunan ng larawan, natunton ang wastong bilang ng mga sandatahang Huk. Sa halip ng malalaking batalyon, mga maliliit na pangkat ng mga sundalo ang pinaligid at pinapasok sa putikan ng Candaba at bundok ng Arayat, nang walang tigil upang hindi makapagpahinga at makapag-isip ang mga Huk. Nuong Disyembre 23, , ginawa niyang pinuno ng PC ang mga pinunong sundalo ng hukbo.

Tinuruan ang mga PC at tinuring na mga sundalo na rin. Ginamit ni Magsaysay ang hukbo upang magtayo ng mga paaralan at mga health center sa mga baranggay, naglatag ng mga lansangan, naghukay at nagtayo ng libu-libong poso, tinawag na liberty wells, upang magkaroon ng malinis na tubig ang mga tagabukid, sa maraming baranggay, sa kauna-unahang panahon. Binigyan niya ng lupa ang mga sumukong Huk. Sinimulan ang unang baranggay ng EDCOR sa Kapatagan, Mindanao, nuong Pebrero at, pagkaraan ng 3 buwan, hinatid ni Magsaysay ang unang pangkat ng mga sumukong Huk sa kanilang bagong tahanan, may mga paaralan, health centers, mga lansangan, mga poso ng tubig, may koryente pa — nagka-ilaw ang maraming tagabukid sa kauna-unahang panahon.

Pinautang ang mga sumuko upang mabili nila ang lupang sinasaka, at binayaran ang utang mula sa ani sa bukid. Mabilis na nagtagumpay ang tuntunin, kaya isa pang baranggay ang itinayo sa Mindanao, pagkatapos, 2 pa sa Luzon, malayo sa Pampanga, upang bahayan ng libu-libong mga Huk sa sumuko upang makasama sa EDCOR. Libu-libo pang mga taga-Gitnaang Luzon na hindi Huk ang lumikas, namasahe ng mga sarili, upang sumali sa tuntunin at magkalupa sa tabi ng mga baranggay ng EDCOR. Nuong , nang matapos ang pagtatayo ng EDCOR, mahigit 5, magbubukid o 1, pamilya mula sa Gitnaang Luzon ang nakalipat sa sarili nilang bukid.

Nakuba ang himagsikan ng Huk. Sa kanyang tagumpay, maraming naging kaaway si Magsaysay, lalo na sa Batasan [Congress] na pinagharian ng mga mayaman. Pati na si Quirino, ang humirang at matapat na tumangkilik sa kanyang mga tuntunin, ay naging karibal na niya, kaya nuong Pebrero , napilitan siyang magbitiw sa tungkulin at tumiwalag mula sa Liberal Party. Katuwang ang bihasang politico, si Carlos Garcia ng Bohol, nanalo si Magsaysay sa halalan nuong at naging pangulo ng Pilipinas nuong , ang tanging pangulo na tinawag ng mga tao sa kanyang palayaw, Monching.

Nagpatuloy siya ng pagtangkilik sa mga common tao, binuksan niya ang Malacanang Palace upang kahit sinong nakabakya lamang ay maaaring pumasok at kausapin ang kanilang pangulo. Itinatag niya ang NARIC [National Rice Corporation] upang pamahalaan ang pag-imbak, kalakal at presyo ng bigas upang makayanang bilihin ng kahit pinakadukhang Pilipino. Itinatag din niya ang Namarco [National Marketing Corporation] upang makabili ang mga tao ng murang delata, gaya ng gatas, karne-norte, atbp.

Nagpatuloy ang pagkabantog ni Magsaysay sa madla at malamang nahalal siya muling pangulo nuong kung hindi siya namatay sa pagbagsak ng eroplano niya, ang Mount Pinatubo, sa bundok ng Manunggal, sa Cebu, nuong madaling-araw ng Marso 17, Tata Simon; Inilalabas mo na ang mga kuwento mo. Alam ko marami kang mga sinaunang magagandang kuwento at marami akong natutunan sa iyo. Ilabas mo na ang lahat dito dahil nakakalibang at may napupulot na magagandang aral.

Lalo na iyong mga kabataan na hindi na nila naabutan ang mga panahon na iyun. Binigyan sila ng mga lupang mabubungkal at doon na sila namuhay ng mapayapa.

Abot langit ang paghanga ng mga tao sa yumaong Pangulong Ramon Magsaysay. Nabahiran lang ng kaunti ang kanyang connection sa CIA. Isang bukas na aklat ang kanyang pagkampi sa US at walang putol na pagsunod sa kanilang mga utos. Kung sa bagay eh ano basta ba sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Di tulad ngayon na ang buong Pilipinas ay ibenenta na sa mga dayuhan nitong punetang bruhang magnanakaw na Pandak sa Palasyo.

Ang dahilan ng hindi pag-asenso ng ating bansa ay dahil sa kultura ng Pulitika na kinagisnan na ng Pilipino at mahirap ng baguhin lalo na ang mga TRAPO- ang pangkulturang pagpapahalaga tayo bilang sambayanan na maaaring gamitin sa Tradisyonal na Pulitika upang magsilbi sa kapakanan ng iilan.

Ito ang ilang pagpapahalaga:. Utang na Loob—Sa sistemang padrino, tinutulungan ng pulitiko ang mga tao sa mga panahon ng pangangailangan upang maramdaman nila ang kanilang mga pagkakautang sa kaniya at maaaring hilingin ng padrino bilang kapalit ang kanilang pagtangkilik sa kanyang mapansariling inaasam, lalung-lalo na sa panahon ng halalan.

Dito, ginagamit ng pulitiko ang halaga ng hiya ng Pilipino upang ibagay sa kanyang sariling inaasam. Personalismo—Tinutukoy nito ang pagbibigay ng labis na diin sa kung sino ang humahawak ng aling posisyon sa halip na sa pananagutan at responsibilidad ng posisyon na nabanggit. Bilang halimbawa, sumasapi ang mga pampulitikang partido at nagpapalit ng mga pinuno at partido batay sa kung ano ang matatanggap nila sa larangan ng pulitika sa halip na sa mga prinsipyo, ideolohiya at mga isyu.

Hindi masama o mapanghamak ang nabanggit na mga pangkulturang pagpapahalaga. Ngunit kapag ginamit ang mga ito sa pagwawalang-bahala sa pangangailangan ng nakararami, nagiging mga haligi itong nagtataguyod sa tradisyunal na pulitika. Ang krisis na nangyari sa disiyon ng mga mahistrado sa Korte ay krisis sa sambayanang Pilipino, di pa ng buong gubyerno o estado. Ito ang nagtatakda ng mga potensyal at limitasyon para sa pagsulong ng demokrasya at kapangyarihang bayan sa bansa.

Sakaling ang proseso ng pagtatanong kay Neri at resulta nito sa Senado ay di maging katanggap-tanggap sa bayan, ang radikalisasyon ng mamamayan ay maaaring magtuluy-tuloy at mauwi ito sa isang krisis ng gubyerno. Kung magkakaganito, mas lalaki ang potensyal para sa demokratikong pagbabago sa bansa. Ang krisis sa panguluhan ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na palawakin at palalimin ang kilusang anti-trapo at lumikha ng kondisyon para sa pagrereporma ng kultura at sistema ng pulitika sa bansa.

Ang laban para sa Gloria Resign ay dapat nating sabayan ng panawagan para wakasan ang pulitikang trapo at itaguyod ang bagong pulitika.

Para makabig ang malawak na masa, lalo ang mga batayang uri at sektor, ang mga pwersang demokratiko ay dapat magbuo ng adyenda ng mamamayan na magiging giya sa tuluy-tuloy na laban ng masa para sa pagbabago sinuman ang nakaupo o maupo.

Dapat ding ituluy-tuloy at palalimin ang kilusan sa lupa at sa paglawak ng karapatan ng paggawa. Matapos ang mahabang panahon,na panunungkulan ni Gloria sa nakaw na trono, may nabuksang bagong pagkakataon para sa mga demokratiko at rebolusyonaryong pwersa na magtulak ng pagbabago sa adyenda ng bansa,tulad ng mga magigiting na sundalo na nakakulong dahil di sila masupil ni Gloria at nilalabanan nila ang baluktot na pamamalakad.

Magpalapad pa ng ispasyong demokratiko at magkamit ng mga demokratikong reporma. Tanggapin natin ang hamong ito at magpakahusay at magpakatatag tayo sa pakikibaka.

May dalawang mundong ginagalawan ang mga Pilipino. Ang mundo ng kapitalista at ang mundo ng manggagawa. Ang Pambansang krisis ng kapitalismo ang nilulutas ng mga pulitiko. Hindi ang tunay na problema ng mga tao: Napakalinaw ng tunay na problema ng daigdig. Ang magkasanib na ari-arian ng na bilyonaryo milyonaryo sa mundo ay katumbas ng pinagsanib na taunang kita ng mga bansang kumakatawan sa mahigit kalahating ng populasyon ng Pilipinas o mahigit 80 million katao! Kinakatawan ng katotohanang ito ang problema ng ating bansa — ang di-pantay na distribusyon ng kayamanang panlipunan sa pagitan ng mga mayayaman at atrasadong mahihirap, sa pagitan ng uring kapitalista at uring manggagawa.

Very thankful lolo simon. I learn plenty about Ramon Magsaysay. Mi teacher before never teaching mi about Monching. I begin learning history. Mi have 1 questioning. Sasabihin niya ramdam ang kaunlaran hindi ramdam ang kahirapan. Ang mga nagdaan presidente ay hindi nakaranas na pumila upang bumili ng dalawang kilong bigas siya lamang ang gumawa ng ganito.

Sa ngayon ang mahihirap ay dumadami at lalong naghihirap ang mayaman lalong yumayaman. At ang lahat ng politiko ay nagpapayaman lamang. Puro kurakut ang ginagawa nila. Bakit hind nila gawin na ang lahat ng mayaman ay magkaisa at bayaran ang lahat ng utang pilipinas sa ibang bansa kung talaga na tapat ang kanilang paglilikod sa tao hindi nila magawa dahil sakim sila. Hanggang dito na lang at sa susunod na commet.

It is one of two regions of the Philippines having no land border with another region, Eastern Visayas being the other, and is designated as Region IV-B. The name is a portmanteau combining the names of its provinces, which are: Isang napakagandang araw mga kasabwat.. Dapat nating itatak sa isipan natin na hindi madaling gawin ang isang bagay ng walang kooperasyon o pakikiisa ang mga kinatawan nito.

Sa panig ng ating bansa, sa kabila ng mga problemang dinaranas ng ating bayan na hindi agad mabigyang lunas, ito ay isa lamang pagsubok sa atin kung hanggat saan ang ating katatagan upang patuloy nating ibangon ang ating bayan. Hindi lahat panghuhusga o pagsisisi sa panguluhan ang ating gawin, dahil walang magagawa iyan kung hindi tayo kikilos.

Lubos lamang na nakakasama sa ating bayan ang mga negatibong salitang ating binibitawan sa ating mga lingkod bayan. You are commenting using your WordPress. You are commenting using your Twitter account. You are commenting using your Facebook account.

Notify me of new comments via email. Either you are well or you are sick. If you are well, there is nothing to worry about. If you are sick, there are only two things to worry about. Either you get well or you will die. But if you die, there only two things to worry about. Either you will go to heaven or hell. If you go to heaven, there is nothing to worry about. The query was obviously an offshoot on what province or jurisdiction the Spratlys Islands as claimed by the Philippine government falls.

And thanks to that question, our search brought us further to this very interesting information. We are now divided into 17 regions with 81 provinces , cities , 1, municipalities and 41, barangays. Detailed hereunder are the different regions together with the location of the respective regional center: San Fernando City , La Union. O kaya pag wala naman sa iyo ang ATM mo — nasa pamamalaga ni Misis, o kaya mas malala, nasa-sanglaan ng ATM card — isa ka sa mga interesado sa sagot sa Frequently Asked Questions pag payday na: At ang masama pa diyan, yung winiwithdraw mong pera sa ATM nung araw ng sweldo, ipinangbabayad mo lang kaagad sa utang kasi naubos na ang pera mo ilang araw bago pa yung araw ng sahod.

Ano kaya ang pinag-gagawa mo sa pera mo? Tapos magbabaksyon muna ako sa France. Pag balik ko, bibili ako ng sports car, yung red.

Tapos mag-gogolf ako ng may madaming gwardiya, baka kasi makidnap ako. E hindi ka naman tumataya! Alam mo ba na kahit hindi pa uso ang lotto noon, may sinabi na ang Diyos patungkol dito? Ang sabi sa Bibliya, sa Proverbs Madami ng jumackpot sa lotto ang naghihirap din pagkatapos lang ng ilang buwan at taon? Walang pinagkaiba ito sa mga dating boksingero o artista o NBA player na mababalitaan mo na lang na naghirap bigla.

Ang hindi lang maganda ay bili ka ng bili ng latest na gadgets o sapatos o magagarbong damit o kung ano-ano pa, pero wala ka namang emergency funds yung totoong emergency funds ha!

Ang mas masama, inutang mo lang naman yung pangbili mo. Bugtong bugtong hulaan niyo: Marketing strategy lang ito ng mga manufacturer ng cellphone. Pansinin mo yung ibang totoong mayayaman na tao diyan, hindi naman maluho, yung lumang Nokia pa rin yung gamit basta nakakatext at tawag, pwede na. Kaya nga sila yumaman, kasi disiplinado, at hindi sila maluho. Pero maaaring mali tayo. Madaming tao ang nagpapa-bonngga lang, mayaman kung tignan, yun pala marami rin palang utang.

So technically, mas lamang siya sa iyo! Walang problema sa bonggang lifestyle, kung talagang mayaman ka! Etong bonggang lifestyle na tinutukoy ko ay kakambal ng pagiging maluho. Madami diyan isang kahig, isang tuka, kahit pa nakapambihis mayaman, kahit nagtatrabaho ka pa sa Ortigas Center, o sa Libis, o sa Ayala, o Bonifacio Global City.

Sabihin na natin na medyo pilosopo ang mga illustrations na nasa taas, pero may sense naman, diba? Ok lang kung good debt , lalo na sa negosyo: May kakilala ka ba na kapag nangungutang siya ay ang bait bait, pero pag siya na ay sisingilin mo na, siya pa ang galit!

Ngayon ka pa maniningil! Kita mo ng hirap pa ko sa pera e! Masakit sa kalooban ang nakakakita ako ng ating mga kababayan na baon sa utang, lalo na sa , na parang ang tanging binabayaran lang nila ay yung interes. Tapos aabutin pa ng hating gabi dahil kailangan para mabuhay lang sila. I know the Lord will bless them in the afterlife. Saludo ako sa mga taong kahit matatanda na, ay patuloy na nagta-trabaho, dahil sila ay napaka-responsable. Kaso lang, ito, mahirap man sabihin ito: May utang na loob naman sila sakin.

Hindi ko alam kung anong mali sa mindset nilang ito, lalo na sa mga Pilipino. Pero aalamin ko iyon! Ang alam ko ito ang malinaw na mali: Malaki ka na, kaya mo na magtrabaho, o minsan may trabaho na nga e, kaso umaasa ka pa rin sa magulang mo.

Bakit hindi mo pagsikapan sa sarili mo ang mga bagay na iyong kagustuhan? At ang paborito ng lahat: E pare-pareho lang naman tayong set ng mga naging at kasalukuyang politiko e. E sira kasi MRT e. E hindi kasi ako year of the Dragon e. E kasi yung kapitbahay namin kasi videoke ng videoke e. Bakit hindi ka na lang magpasalamat? Buti nga may pang internet ka, nasa harap ka ng computer o kaya may hawak ka na gadget at nababasa mo itong blog. Buti nga nakakakain ka pa sa hapag-kainan.

Madaming bagay ang dapat natin pasalamatan, pero pinipili pa natin magreklamo ng reklamo. Isipin mo ikaw ang Diyos, sinong mas bibiyayaan mo: Ito ang twist sa article na ito. Salamat sa pagbabasa, pero sorry. Kung alam mo naman sa sarili mo na totoong mayaman ka, hindi ka naman magiging interesado sa article na ito at the first place, unless na lang kung gusto mo makatulong sa mga mahihirap.

Pero para sa akin, hindi naman natin kasi kailangan alamin kung paano nagiging mahirap ang mga mahihirap.

Images: dating mahirap ngayon mayaman na

dating mahirap ngayon mayaman na

Linapitan nila ang mga ito at kinausap. Maiiwasan ang mga putik at burak sa mga pampangin ng Ilog Pasig.

dating mahirap ngayon mayaman na

Itanong mo sa sarili mo kung ilang beses ka ba naging masaya.

dating mahirap ngayon mayaman na

Kung tutuusin, may usap-usapin na ang nangyayari raw kasi sa loob ng opisina ay ganito:. Ito dwting ang dahilan ng mga mabubuti at magagandang pangyayari sa ating mundo at ginagalawang kapaligiran. Tata Simon; Inilalabas mo na ang mga kuwento mo. Abangan na lang natin sa balita kung magkano! I just continue to buy ngyaon accumulate more stocks. Ang bagyong Pepeng ay hindi dating mahirap ngayon mayaman na sa dating mahirap ngayon mayaman na lalo na sa bandang hilagang Luzon. The next day, my husband got a copy of the running bill, I went ahead to our boss and borrowed money sa totoo lang sobrang pugto ang mata ko dito kakaiyak.